free hookup apps that work free hookup chat websites are there any real free hookup websites best truly free hookup sites free hookup sites that really work
Mediální partner AOBP ČR

REVIEW PRO OBRANNÝ A BEZPEČNOSTNÍ PRŮMYSL

Čtvrtletník v českém jazyce reprezentuje český obranný a bezpečnostní průmysl zejména v České republice. Jeho hlavní úlohou je přispívat k lepší komunikaci mezi státní správou a průmyslem v dané sféře.

MS Line – ocenění IDET News 2019

CDIS REVIEW

Čtvrtletník v anglickém jazyce reprezentuje český obranný a bezpečnostní průmysl v zahraničí, zejména při příležitosti nejvýznam­nějších mezinárodních veletrhů v da­ném období.

CDIS REVIEW SPECIAL

Účelová publikace určená k podpoře českého obranného a bezpečnostního průmyslu na veletrzích s oficiální účastí ČR nebo s jinou formou podpory státu, popřípadě k mediální podpoře českých firem ve vybraných regionech světa.

IDET NEWS

Česko-anglická účelová publikace na podporu a prezentaci českého a zahraničního obranného průmyslu při příležitosti veletrhu IDET. Společnosti se mohou v publikaci prezentovat formou placené inzerce nebo PR článku. Vystavující firmy mají možnost stručné prezentace zdarma s uvedením čísla stánku.

Katalog bezpečnostních a obranných technologií

Česko-anglická publikace poskytuje ucelený přehled o možnostech a schopnostech českých firem, které se zabývají výzkumem, vývojem, výrobou a obchodem s vojenskou a bezpečnostní technikou a materiálem, či působí v oblastech s tím souvisejících. Vychází jednou za dva roky při příležitosti veletrhu IDET.